سرای هادس – قهرمانان المپ

85,000 تومان

داستان سرای هادس این سری در ادامه مجموعه قبل یعنی پرسی جکسون و خدایان یونان و در مورد پیشگویی بزرگی که ریچل در آخر جلد پرسی جکسون: آخرین المپی انجام می‌دهد است.
هیزل سر تقاطع ایستاده است. او و خدمه‌ی کشتی آرگودو می‌توانند با مجسمه‌ی آتنای پاکدامن به خانه بازگردند و جلوی سرگرفتن جنگ میان کمپ دورگه‌ها و ژوپیتر را بگیرند …

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید

موجود

سرای هادس - قهرمانان المپ
سرای هادس – قهرمانان المپ

موجود