مجموعه داستان شب هزار و دوم – ازدواج فامیلی

6,000 تومان

و دو داستان دیگر…

کتابی که پیش رو دارید در ادامه‌ی قصه‌های هزار و یک‌ شب است و ماجرا از این قرار است که در شب هزار و دوم حاکم، شهرزاد قصه‌گو را مجبور می‌کند بازهم قصه بگوید و ماجرا از همین‌جا شروع می‌شود و مانند داستان‌های هزار و یک ‌شب قصه‌ها یکی پس از دیگری از دل هم سر درمی‌آورند. این داستان‌ها مناسب گروه کودک و نوجوان است و تصاویر آن توسط علیرضا اسدی تهیه‌ شده است.

تموم شد :(

مجموعه داستان شب هزار و دوم - ازدواج فامیلی
مجموعه داستان شب هزار و دوم – ازدواج فامیلی

تموم شد :(