مجموعه داستان شاهنامگ داستان مارها – اسطوره ی 5 ضحاک ماردوش

9,500 تومان

کتاب مصور حاضر، جلد پنجم از مجموعه «شاهنامگ» و داستانی حماسی با اقتباس از داستان‌های شاهنامه «فردوسی» است که با زبانی ساده و روان برای گروه‌های سنی (ب) و (ج) نگاشته شده است و در راستای معرفی اساطیر تاریخی است.

تموم شد :(

مجموعه داستان شاهنامگ داستان مارها - اسطوره ی 5 ضحاک ماردوش
مجموعه داستان شاهنامگ داستان مارها – اسطوره ی 5 ضحاک ماردوش

تموم شد :(