فیظیک (سیپتیموس هیپ 3)

150,000 تومان

مواظب‌باش جینا نگذار آن دست‌های پیر و چروکیده، تو را هم توی آینه بِکشند! سیپتیموس‌هیپ مهر و موم اتاقی فراموش شده در قصر را باز می‌کند و بعد از پانصد سال روح ملکه ادلدردا از زندان آزاد می‌شود. اکنون ملکه ادلدردا برای اجرای نقشه‌ی شیطانی‌اش و ناپدید کردن سیپتیموس، باید از نفوذ جینا بر برادرش سیپتیموس و دانش و استعداد کیمیاگر معروف مارسل لوس کمک بگیرد.
داستانهای کودکان آمریکایی،قرن20م

شما با خرید این کتاب 7 امتیاز کسب می کنید
فیظیک (سیپتیموس هیپ 3)
فیظیک (سیپتیموس هیپ 3)