ایلیا تولد یک قهرمان 8

25,000 تومان

ایلیا (جلد هشتم)

پرفوسور سعی داره از راز های مجموعه غذایی پرده برداره و ایلیا هم داره خودش رو به سرعت به مجموعه غذایی میرسونه.
نجات شهر به ایلیا و پرفسور بستگی داره. اما غافل از اینکه مجموعه غذایی تحت کنترل شدید هست و موجودات بسیار قدرتمندی اونجا حضور دارند!

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

ایلیا تولد یک قهرمان 8
ایلیا تولد یک قهرمان 8

تموم شد :(