ایلیا تولد یک قهرمان 2

15,000 تومان

تولد یک قهرمان (جلد دوم)

در جلد دوم مجموعه ایلیا امیرعلی چشماش رو باز میکنه و میبینه روی تخت بیمارستانه! امیرعلی شوکه هست چون خودش باورش نمیشه از اون انفجار جون سالم به در برده باشه. آرش و مرتضی میان کنارش و امیرعلی ازشون میپرسه شماها چطور نجات پیدا کردین؟
بعد از بهوش اومدن و ترخیص از بیمارستان میره تا ته ماجرا رو در بیاره!

تموم شد :(

ایلیا تولد یک قهرمان 2
ایلیا تولد یک قهرمان 2

تموم شد :(