مجموعه‌ی کامل رمان‌های روون ( 4 جلدی با قاب)

280,000 تومان

کسی‌ از دور دست‌ها، از سرزمین‌ «ماریس‌» برای‌ مردم‌ روستای‌ رین‌ پیامی‌ رمزگونه‌ می‌آورد. روون‌ پسر نوجوان‌ روستا با کشف‌ معمای‌ پیام‌، دچار وحشت‌ می‌شود. زمانی‌ نمی‌گذرد که‌ سفری‌ طولانی‌ را به‌ سوی‌ دریای‌ خطرناک‌ و دنیای‌ غریب‌ مردم‌ ماریس‌ آغاز می‌کند…
داستانهای استرالیایی،قرن20م
برنده جایزه:دیپلم افتخار شورای کتاب کودک استرالیا در سال 1994،1996،1999
باقاب

شما با خرید این کتاب 14 امتیاز کسب می کنید
مجموعه‌ی کامل رمان‌های روون ( 4 جلدی با قاب)
مجموعه‌ی کامل رمان‌های روون ( 4 جلدی با قاب)