ایلیا تولد یک قهرمان 3

25,000 تومان

ایلیا (جلد سوم)

امیرعلی که پدرش رو در جنگ از دست داده و مادرش هم اخیرا به دلیل بیماری فوت شده، حالا دیگه سرپرست خونواده شده! خواهر بزرگترش دنبال کار میگرده و امیرعلی که پیش مرشد کار میکنه، دلش میخواد مثل مرد های واقعی نزاره آب تو دل خواهر بزرگترش تکون بخوره. تو همین حال و هوای پدرش بود که خواهرش بهش میگه، یادگاری پدر رو کجا گذشتی؟ چند روزیه که با خودت نداریش! امیرعلی متوجه میشه اون رو روز انفجار گم کرده! برمیگرده به صحنه انفجار تا یادگار پدر رو پیدا کنه که میبینه…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

ایلیا تولد یک قهرمان 3
ایلیا تولد یک قهرمان 3

تموم شد :(