متولد ماه آوریل

164,000 تومان

اوا فکر می‌کند پدر و مادرش آنقدر به خودشان مشغولند که حتی اگر او ناگهان در یک کتاب گم شود هم متوجه نخواهند شد. «جوریس» برایش تعریف می‌کند که از یک کتاب بیرون آمده! یعنی این ماجرا اتفاقی است؟ یعنی پیدا شدن جوریس ربطی به آرزوی الویرا دارد؟
داستان های کودکان هلندی،قرن20م

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

متولد ماه آوریل
متولد ماه آوریل

تموم شد :(