ماه بلند آسمان

164,000 تومان

الای 12 ساله، در کارولینای جنوبی زندگی می‎کند. با بهترین دوستانش، هنری و میرنا ماهی‎گیری می‎کند و به شادی زندگی می‎کند. اما زندگی همیشه روشن نیست؛ الا را در مدرسه به ‎خاطر رنگ پوستش اذیت می ‎کنند. مادرش نیز بدون او کارولینا را به مقصد بوستون ترک می‎ کند و …
داستان های آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
ماه بلند آسمان
ماه بلند آسمان