ماهی

25,000 تومان

این تنها فرصت توست جنگ نزدیک می‌شود. خانواده‌ای باید از همهمه‌ی گلوله‌ها دور شوند و در این میان پسرک می‌خواهد ماهی کوچکی را در بیابان و کوهستان همراه ببرد و نجات دهد. اما راه دشوار است و آب هر لحظه کم‌تر می‌شود…
داستان های انگلیسی،قرن 20م

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
ماهی
ماهی