ماهی، طوطی و شیاطین میان رودان

56,000 تومان

کسانی که در میان رودان زندگی کنند، همیشه اسیر شیاطین خواهندبود؛ تا هرجا که فرار کنند و هرچقدر که بی‌گناه باشند.
«سعد» یک کارگر شیروانی‌ساز در بیابان‌های جنوب آمریکا است که اوقاتش را در تنهایی و گرفتار وهم و خیال می‌گذراند و زمانی را به یاد می‌آورد که در نزدیکی بغداد، چوپانی می‌کرد. او کارگر سقف‌ساز دیگری را می‌بیند که هیچ‌وقت از روی شیب خطرناک شیروانی نمی‌افتد. کسی که به نظرش آشنا می‌آید…
شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
ماهی، طوطی و شیاطین میان رودان
ماهی، طوطی و شیاطین میان رودان