مانگا فارسی جوجوتسو کایسن 5 (JUJUTSU KAISEN:نبرد جادویی)

165,000 تومان

دوستان او در کلوپ ، طلسم ، انگشت پوسیده ای را که باعث نفرین مدرسه شد را باز کردند، موجوداتی که از طریق احساسات منفی ایجاد می شوند و با مصرف قدرت جادویی موجود در جادوگران یا چنین چیز هایی تقویت می شوند. یوجی به دلیل نداشتن قدرت جادویی قادر به شکست دادن نفرین نیست ، برای محافظت از مگومی و دوستانش انگشت را می بلعد و میزبان سوکونا ، یک نفرین قدرتمند می شود…

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
مانگا فارسی جوجوتسو کایسن 5 (JUJUTSU KAISEN:نبرد جادویی)
مانگا فارسی جوجوتسو کایسن 5 (JUJUTSU KAISEN:نبرد جادویی)