مادربزرگ سلام رساند و گفت متاسف است

245,000 تومان

السا دختر 7 ساله‌ای است که رفتارهای عجیب و متفاوت دارد. او بیش‌تر از سنش می‌فهمد و به همین دلیل همکلاسی‌هایش در مدرسه او را اذیت می‌کنند. تنها دوست السا مادربزرگ 77 ساله‌اش است. مادربزرگ قهرمان الساست…

شما با خرید این کتاب 12 امتیاز کسب می کنید
مادربزرگ سلام رساند و گفت متاسف است
مادربزرگ سلام رساند و گفت متاسف است