ماجرای خانواده ی بالبوئنا در امپراتوری روم (مسافران زمان 3)

280,000 تومان

طوفانی دیگر و سیاه‌چاله‌ای دیگر و سفری دیگر در زمان. این بار به سرزمینی پر از سرباز و گلادیاتور و برده و مبارزه‌های خونین. بله! درست حدس زده‌اید! مقصد جدید خانواده‌ی بالبوئنا امپراتوری روم است…

شما با خرید این کتاب 14 امتیاز کسب می کنید
ماجرای خانواده ی بالبوئنا در امپراتوری روم (مسافران زمان 3)
ماجرای خانواده ی بالبوئنا در امپراتوری روم (مسافران زمان 3)