ماجرای تماشایی (تاحدی) (تام گیتس13)

160,000 تومان

پاتال‌ها، آن‌یکی پدربزرگ و مادربزرگ تام هستند که تازه از سفرهای دور دنیایشان برگشته‌اند و یک عالم غافل‌گیری برای تام دارند، مثلا گردش. البته گردش دسته‌جمعی خیلی خوب است اما به‌شرطی‌که…

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
ماجرای تماشایی (تاحدی) (تام گیتس13)
ماجرای تماشایی (تاحدی) (تام گیتس13)