ماجرای باور نکردنی تابستان من – دیوید کالی – رضی هیرمندی – بنجامین چاد – نشر افق

12,000 تومان

می دانی برای پیدا کردن گنج باید چه کار کنی؟ اول باید این کتاب را باز کنی و نقشه ی گنج را از توی بطری بیرون بیاوری. بعد دنبال زاغی بروی و با کشتی سفر کنی و سر از گذشته در بیاوری! در کتاب تصویری “ماجرای باورنکردنی تابستان من”، با تصویرگری های بی نظیری از یک ماجراجویی هیجان انگیز رو برو هستیم!

تموم شد :(

ماجرای باور نکردنی تابستان من - دیوید کالی - رضی هیرمندی - بنجامین چاد - نشر افق
ماجرای باور نکردنی تابستان من – دیوید کالی – رضی هیرمندی – بنجامین چاد – نشر افق

تموم شد :(