ماجراهای بابا ترول (مومی ترول ها 4 )

100,000 تومان

«بابا‌ترول» تصمیم گرفته داستان زندگی‌اش را بنویسد. از دوران کودکی‌اش که در پرورشگاه گذشته، می‌گوید. از «خاله‌زورزورک» نامهربان و از «روح مخوف جزیره» و «دودو اژدها»…

شما با خرید این کتاب 5 امتیاز کسب می کنید
ماجراهای بابا ترول (مومی ترول ها 4 )
ماجراهای بابا ترول (مومی ترول ها 4 )