لالانی دختر دریاهای دور

169,000 تومان

یک روز صبح مثل روح سر و کله‌اش پیدا شد. نه، مثل روح نه. دختری معمولی بود، از جنس گوشت و خون. وقتی از راه رسید که خورشید تازه داشت آب را لمس می‌کرد. توی قایق کوچکی پارو می‌زد؛ یک پاهالوسک هم کنارش…
او لالانی بود، دختر دریاهای دور…
داستان های نوجوانان انگلیسی،قرن 21م
شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
لالانی دختر دریاهای دور
لالانی دختر دریاهای دور