مجموعه سی جلدی آشنایی با قهرمانان شاهنامه به همراه رنگ آمیزی – انتشارات خراسان

120,000 تومان

مجموعه قهرمانان شاهنامه از 30 عنوان کتاب 8 صفحه ای مجزا تشکیل شده است. داخل کتاب از سه صفحه تصویر رنگی به همراه توضیح کوتاه در مورد آن شخصیت وجود دارد و چهار صفحه قابل نقاشی برای کودکان وجود دارد.در این کتاب سعی شده به ساده ترین شکل ممکن شخصیت ها معرفی شوند و کودکان با رنگ آمیزی تصاویر کتاب ارتباط حسی بیشتری با شخصیت های شاهنامه کسب میکنند.

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

مجموعه سی جلدی آشنایی با قهرمانان شاهنامه به همراه رنگ آمیزی - انتشارات خراسان
مجموعه سی جلدی آشنایی با قهرمانان شاهنامه به همراه رنگ آمیزی – انتشارات خراسان

تموم شد :(