قلعه متحرک

200,000 تومان

در اين پازل جادويي هيچ چيز و هيچ کس آنچه به نظر مي آيد نيست. سرنوشتها به هم گره خورده و هويت انسانها با هم عوض مي شوند.
جادوگر طلسمي به دنبال هاول فرستاده است. آيا سرنخ شکستن اين طلسم درون ابيات يک شعر است؟

شما با خرید این کتاب 10 امتیاز کسب می کنید
قلعه متحرک
قلعه متحرک