قلعه متحرک

90,000 تومان

در اين پازل جادويي هيچ چيز و هيچ کس آنچه به نظر مي آيد نيست. سرنوشتها به هم گره خورده و هويت انسانها با هم عوض مي شوند.
جادوگر طلسمي به دنبال هاول فرستاده است. آيا سرنخ شکستن اين طلسم درون ابيات يک شعر است؟

شما با خرید این کتاب 4 سکه کسب می کنید
قلعه متحرک
قلعه متحرک

90,000 تومان