قلب مدفون

125,000 تومان

قرن‌ها بود که ایزدان با حیرت و وحشتی که در مردم و ساکنین ساحل می‌انداختند، بر میریاد حکمرانی می‌کردند. اما سی سال پیش اتفاقات عجیبی افتاده؛ تمام ایزدهای خشمگین و بی‌رحم آن طی یک هفته به جان هم افتادند، هفته‌ای پر از موج‌های طوفانی و ویرانی…
داستان های نوجوانان انگلیسی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 6 سکه کسب می کنید

تموم شد :(