قلب سیاه جاماییکا(ماجراهای کت رویال 5 )

15,000 تومان

رمانی است 6جلدی. شخصيت اصلی رمان نوجوانی است به نام كت. او آدم ساده‌ای است، با همه جور آدمی سازگاری دارد، به خاطر همين آدم موثر و تاثيرگذاری است و…

ماجراهای کت رویال 5 (قلب سیاه جاماییکا)
قلب سیاه جاماییکا(ماجراهای کت رویال 5 )

15,000 تومان