قصه های سرزمین اشباح 9 (قاتلان سحر)

75,000 تومان

این کتاب جلد نهم از مجموعه قصه های سرزمین اشباح است.
داستان این کتاب از این قرار است که: «دارن شان» شاهزاده اشباح، به خاطر مردمش باید در مبارزه ای خونبار شرکت کند.
چه چیزی در انتظار آنهاست، مرگ یا پیروزی؟

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
قصه های سرزمین اشباح 9 (قاتلان سحر)
قصه های سرزمین اشباح 9 (قاتلان سحر)