قصه های سرزمین اشباح 12 (پسران سرنوشت)

75,000 تومان

(از مجموعۀ 12 جلدی)در آغاز این داستان که برای نوجوانان نگاشته شده می‌خوانیم: “وقتی یکی از موجودات شب، آقای کرپسلی، در نمایش جادویی و حیرت‌انگیز سیرک عجایب، برنامه اجرا می‌کرد، فرصتی پیش آمد تا استیو (شیطان) به خواسته‌اش برسد. او از آقای کرپسلی خواست تا هم خونش کند، اما شبح، درخواست او را رد کرد، گفت که استیو خون بدی دارد. به همین‌خاطر استیو از آن شبح متنفر شد…

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
قصه های سرزمین اشباح 12 (پسران سرنوشت)
قصه های سرزمین اشباح 12 (پسران سرنوشت)