قصه های سرزمین اشباح 11 (ارباب سایه ها)

75,000 تومان

(از مجموعۀ 12 جلدی)در یازدهمین کتاب از مجموعه “قصه‌های سرزمین اشباح”، “بخشی دیگر از ماجرای “دارن شان” پسری که در پی یک حادثه سر از دنیای اشباح درآورده، بازگو شده است. او این بار به قصد کشتن استیو لئوپارد، پسری که درکودکی دوستش بود و بتدریج پس از ماجراهایی او نیز به سرزمین اشباح آمده، ارباب شبح واره‌ها می‌شود و با به راه انداختن نزاعی خونین میان شبح‌واره‌ها و اشباح عرصه را بر همگان تنگ می‌کند…

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
قصه های سرزمین اشباح 11 (ارباب سایه ها)
قصه های سرزمین اشباح 11 (ارباب سایه ها)