قصر مردگان (حماسه ی کرپسلی 3)

60,000 تومان

کتاب حاضر، روایت دیگری از قصه های سرزمین اشباح است که زندگی یکی از موجودات خون آشام این سرزمین را از اوایل قرن 19 میلادی تا عصر حاضر به نمایش می گذارد. در این مجموعه، لارتن کرپسلی کوچک به ناچار دنیای شب را برای زندگی برمی گزیند و با این انتخاب با توانایی ها، شگفتی ها و افراد و موجوداتی رودر رو می شود که زندگی را هر لحظه برایش هیجان انگیزتر می کنند…

شما با خرید این کتاب 3 سکه کسب می کنید
قصر مردگان (حماسه ی کرپسلی 3)
قصر مردگان (حماسه ی کرپسلی 3)

60,000 تومان