قصر سرنوشت های متقاطع

40,000 تومان

گروهی از مسافران، در دل یک جنگل، دور هم جمع شده‌اند و قصه‌گویی می‌کنند، اما به‌طرزی عجیب و مسحورکننده. آنها قدرت سخن‌گویی خود را از دست داده‌اند و باید قصه‌هایشان را با کمک تصاویر کارت‌های تاروت روایت کنند، ماجراها و سرنوشت‌هایی درهم‌تنیده و اعجاب‌آور…

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
قصر سرنوشت های متقاطع
قصر سرنوشت های متقاطع