قاب یک رویا

69,000 تومان

پیتر، در بیسبال مهارت بسیاری داشت. اما پس از مصدومیت شدیدش، دیگر نمی‎ تواند به زمین برگردد. بعد از این اتفاق، او باید چیزهای بسیاری را بفهمد. مثلاً اینکه بعد از اتمام اجباری دوره‎ ی ورزشی‎ اش باید چه کار کند؟
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 21م
نامزد جوایز متعدد

شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
قاب یک رویا
قاب یک رویا