فریدون – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 16) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

جمشید، شاه ایران، نوه‌ای داشت به نام آبتین. آبتین مخفی از مأموران ضحاک در کنار همسرش فرانک زندگی می‌کرد که خدا به آنها پسری داد و آنها نامش را فریدون گذاشتند….
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
فریدون – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 16) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(