فرنگیس – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 18) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

دختر افراسیاب، شاه توران زمین بود. وقتی سیاوش از دربار کیکاووس و پایتخت بیرون آمد به‌سمت مرزهای ایران رفت و در آنجا با پیران که وزیر افراسیاب بود آشنا شد و پیران او را به دربار شاه توران برد….
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
فرنگیس – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 18) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(