فرمان کشتار (دونده‌ی هزارتو 4)

285,000 تومان

بکشنده‌ترین اتفاق‌ها در راه‌اند پیش از شکل‌گیری سازمان شرارت و پیش از ورود توماس به داخل هزارتو، زبانه‌های خورشید به زمین برخورد کردند و بیشتر جمعیت انسان‌ها را از بین بردند. مارک و تیرینا شاهر برخورد زبانه‌های خورشید به زمین بودند. آن‌ها جان سالم به‌دربردند، اما حالا ویروسی در جهان در حال پخش شدن است که وجود انسان‌ها را آکنده از خشمی کشنده می‌کند. با این همه مارک و تیرینا باور دارند که هنوز راهی برای نجات بازماندگان وجود دارد؛ البته اگر خودشان بتوانن زنده بمانند…
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 21م
پرفروش ترین به گزارش نیویورک تایمز

شما با خرید این کتاب 14 امتیاز کسب می کنید
فرمان کشتار (دونده‌ی هزارتو 4)
فرمان کشتار (دونده‌ی هزارتو 4)