فرزند آخرین اژدها

138,000 تومان

در سرزمینی پر از جادو، جیهو و خانواده‌اش تنها کسانی هستند که جادو بر آن‌ها تأثیری ندارد. پدر جیهو که جنگلبان بود، سال‌ها پیش در اعماق جنگل ناپدید شد؛ همان‌طور که شاهزاده کوکو مفقود شد. جیهو بهتر از هر کسی از وحشت نهفته در اعماق جنگل جادویی خبر دارد و …
داستان های نوجوانان آمریکایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 6 امتیاز کسب می کنید
فرزند آخرین اژدها
فرزند آخرین اژدها