فرزندان تاریکی 4 (در دل بارن ها)

69,000 تومان

از بد به بدتر…
لوک گارنر، بچه‌ی سومی که وجودش غیرقانونی است، دوازده سال اول عمرش را مخفیانه گذرانده و با استفاده از هویت لی گرانت، چهار ماه گذشته را در مدرسه‌ی پسرانه‌ی هندریکس و کنار دیگران زندگی کرده است. اما…
داستان های آمریکایی،قرن 21م
نامزد جایزه
شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
فرزندان تاریکی 4 (در دل بارن ها)
فرزندان تاریکی 4 (در دل بارن ها)