فرزندان تاریکی 1 (در دل سایه ها)

69,000 تومان

خطر همیشه در کمین فرزندان سوم خانواده‎ هاست؛ چرا که وجودشان غیرقانونی است  و هر آن ممکن است که هویت واقعی‎ آن‎ها لو برود و پلیس جمعیت سروقتشان بیاید. این کودکان را فرزندان تاریکی می ‎نامند و لوک گارنر سیزده ساله، یکی از فرزندان تاریکی است…
داستان های آمریکایی،قرن 20م
برنده جوایز متعدد
شما با خرید این کتاب 3 امتیاز کسب می کنید
فرزندان تاریکی 1 (در دل سایه ها)
فرزندان تاریکی 1 (در دل سایه ها)