حکیم ابوالقاسم فردوسی – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 1) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

فردوسی سرودن شاهنامه را در چهل سالگی شروع کرد. او قصد داشت با این کار یاد گذشتگان را زنده نگه دارد…
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد حکیم ابوالقاسم فردوسی، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت بزرگوار آشنا کند.

تموم شد :(

حکیم ابوالقاسم فردوسی - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 1) -کتاب رنگ آمیزی
حکیم ابوالقاسم فردوسی – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 1) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(