غرور و تعصب ( عاشقانه های کلاسیک 5 )

185,000 تومان

پنج دختر خانواده‌ی بنت که روحیاتی متفاوت دارند با مادری بزرگ می‌شوند که در زندگی هدفی جز شوهر دادن دخترهایش ندارد. ورود همسایه‌ای جدید و ثروتمند به منطقه، خانواده‌ی بنت را به تکاپو می‌اندازد. آشنایی الیزابت،‌ یکی از دخترها با اصیل‌زاده‌ای خوش‌قیافه به نام دارسی و کشمکش‌های میان این دو محور اصلی داستان است…
داستانهای انگلیسی،قرن 19م

شما با خرید این کتاب 9 سکه کسب می کنید
غرور و تعصب (عاشقانه های کلاسیک 5)
غرور و تعصب ( عاشقانه های کلاسیک 5 )

185,000 تومان