غروب نارنجی اوگاندا

83,000 تومان

با روی کار آمدن عیدی امین، رئیس‌جمهور مستبد کشور آفریقایی اوگاندا، در سال‌های 1971 تا 1979‌ قانونی تصویب می‌شود که مطابق آن، آسیایی‌تبارهای اوگاندا، به‌ویژه هندی‌ها، باید طی 90 روز اوگاندا را ترک کنند و آفریقا را برای آفریقایی‌ها بگذارند…
داستان های نوجوانان اوگاندایی،قرن 21م

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
غروب نارنجی اوگاندا
غروب نارنجی اوگاندا