عنصر اصلی (چرا فقط باید بر یک چیز تمرکز کرد)

89,000 تومان

مردم از این مفهوم ساده و قدرتمند برای تمرکز به روی آنچه در زندگی شخصی و کاری آنها بیشترین اهمیت را دارد،استفاده می کنند. شرکت ها از طریق تمرین، کوچینگ، و مطالعات گروهی به کارکنان خود کمک می کنند تا بهره وری خود را،بیشتر کنند. تیم های فروش، در حال فروش بیشتر هستند و کلیساها با برگزاری کلاس هایی این مهم را به اعضای خود توصیه می کنند…

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
عنصر اصلی (چرا فقط باید بر یک چیز تمرکز کرد)
عنصر اصلی (چرا فقط باید بر یک چیز تمرکز کرد)