عروس اژدها (سرزمین اسطوره 2)

90,000 تومان

ک سال پس از آزاد شدن مرغ زرتاج، باز مأموریتی به عهده ی دُرجان عطار گذاشته می شود: قناتی که آب شهر سطوران را تأمین می کند، مسموم شده است و برای یافتن علت این پدیده دُرجان باید همراه خواهرش گلپرک و پسر حاکم، دادفر، تا سر چشمه ی قنات در کوه مقدس تیره و آشیانِ اژدهای نگهبانِ کوه برود…

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
عروس اژدها (سرزمین اسطوره 2)
عروس اژدها (سرزمین اسطوره 2)