طبقه ی هفتم غربی

18,000 تومان

برجی که پیرمرد در آن زندگی می‌کند و ماجراهایی که در آن اتفاق می‌افتد چندان عادی و طبیعی نیست؛ برای رفتن به طبقه‌ی هفتم غربی باید از مرغ ماهی‌خوار، توله سگ پشمالوی تر و تمیز، دیو بی‌شاخ‌و‌دم، مرد کراواتی و پسرک چاق گذشت تا رسید به درخت بلوط …
برنده 7جایزه ibby2012

تموم شد :(

طبقه ی هفتم غربی
طبقه ی هفتم غربی

تموم شد :(