ضحاک – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 28) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

بدترین پادشاه شاهنامه است. پدرش”مرداس” مرد نیک سرشت و بااخلاقی از اعراب بود. اما ضحاک جوان فقط به خوش‌گذرانی و شکار فکر می‌کرد. اهریمن از همین اخلاق ضحاک استفاده کرد و به او نزدیک شد و آن‌قدر او را وسوسه کرد تا اینکه عاقبت با کندن چاهی در مسیر رفت‌وآمد پدرش، باعث مرگ او شد. ضحاک به جانشینی پدرش، شاه سرزمین تازیان شد….
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(