شیطنت های ایگی فرانگی

49,000 تومان

ایگی استاد دسته‌گل به آب دادن و البته هرگز عذرخواهی نکردن؛ او این دسته‌گل‌ها را گاهی با علل مخفّفه و گاهی بدون آن به آب می‌دهد! می‌پرسی علل مخفّفه چیست؟ خب کتاب را بخوان تا خودت متوجه شوی…
داستان های کودکان آمریکایی

شما با خرید این کتاب 2 امتیاز کسب می کنید
شیطنت های ایگی فرانگی
شیطنت های ایگی فرانگی