شکست مطلق پیروزی مطلق – محمد قصاع – سام سلماسی – انتشارات خراسان

30,000 تومان

موضوع این رمان علمی تخیلی درباره سه تمدن، با یک میلیون سال نوری فاصله از یکدیگر است! این سه تمدن با تفاوت های شدید علمی و فن آوری به هم میرسند. بی نام ها با عمر ابدی، انسان ها با قوت و ضعف خود و موجودات بدوی.
حاصل این رو در رویی چه خواهد بود؟ پیشرفت یا جنگ و ویرانی؟
داستان شکست مطلق – پیروزی مطلق به قلم جذاب محمد قصاع برگزیده هیئت داوران انجمن فیزیک ایران شد.

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید

تموم شد :(

شکست مطلق پیروزی مطلق - محمد قصاع - سام سلماسی - انتشارات خراسان
شکست مطلق پیروزی مطلق – محمد قصاع – سام سلماسی – انتشارات خراسان

تموم شد :(