شهر موش ها (درجست و جوی دلتورا 3)

85,000 تومان

ليف، باردا و جاسمين- سه هم‌سفري که تنها نقطه مشترکشان، نفرت از دشمن واحد است- براي پيداکردن هفت گوهر گم‌شده‌ي کمربند جادويي دلتورا به جست‌وجو خطرناکي دست مي‌زنند. تنها زماني که کمربند کامل شود ارباب سايه‌ها سرنگون مي‌شود…

شما با خرید این کتاب 4 امتیاز کسب می کنید
شهر موش ها (درجست و جوی دلتورا 3)
شهر موش ها (درجست و جوی دلتورا 3)