شهر موش ها (درجست و جوی دلتورا 3)

50,000 تومان

ليف، باردا و جاسمين- سه هم‌سفري که تنها نقطه مشترکشان، نفرت از دشمن واحد است- براي پيداکردن هفت گوهر گم‌شده‌ي کمربند جادويي دلتورا به جست‌وجو خطرناکي دست مي‌زنند. تنها زماني که کمربند کامل شود ارباب سايه‌ها سرنگون مي‌شود…

شما با خرید این کتاب 2 سکه کسب می کنید
درجست و جوی دلتورا 3 (شهر موش ها)
شهر موش ها (درجست و جوی دلتورا 3)

50,000 تومان