شهر شیشه ای

15,000 تومان

پل استر در رمان شهر شیشه‌ای جست‌و‌جو برای حل معما را به کندوکاوی عمیق‌تر برای یافتن هویت واقعی انسان مدرن تبدیل می‌کند. او از امکانات داستان جنایی استفاده می‌کند تا به کشف‌های بزرگ‌تری از روان پیچیده‌ی انسان معاصر برسد…
داستانهای آمریکایی،قرن20م

تموم شد :(

شهر شیشه ای
شهر شیشه ای

تموم شد :(