شب خندق (دروازه‌ی مردگان 2)

250,000 تومان

مواجه رضاقلی نوجوان فقیر و روستایی با سینما، ماشینیزم، ریل‌گذاری مسیرهای شهری و نشانه‌های دیگر با بهت و حیرت است اما او ظاهرا ذات آزادی‌خواهی دارد و برخلاف رویه‌ی معمول تن به بردگی نظام ارباب رعیتی و کارگری نمی‌دهد…
داستان های فارسی قرن 14

شما با خرید این کتاب 12 امتیاز کسب می کنید
شب خندق (دروازه‌ی مردگان 2)
شب خندق (دروازه‌ی مردگان 2)