شبی که بانوی دریاچه شدم

28,000 تومان

دوست من! فکر کرده ای اگر آب های زمین تمام شود چه اتفاقی می افتد؟
چند سالی می شود دریاچه ی بختگان خشکیده و تبدیل به یک شوره زار وسیع شده است. «بخت آفرید»، بانوی دریاچه هم در بستر بیماری افتاده و دریاچه به نگهبان تازه ای نیاز دارد…

شما با خرید این کتاب 1 امتیاز کسب می کنید
شبی که بانوی دریاچه شدم
شبی که بانوی دریاچه شدم