شاید عروس دریایی

161,000 تومان

” کاش همدیگر را می‌دیدیم و می‌توانستیم راجع به نیش و زهر و آغاز و پایان و همه‌ی موجوداتی که دیگران آن‌ها را درک نمی‌کنند صحبت کنیم…”
( داستانهای انگلیسی،قرن20م
نامزد جوایز:نشنال بوک اوارد 2015،گود ریدز 2015،دوروتی کنفیلد فیشر 2017 )

شما با خرید این کتاب 8 امتیاز کسب می کنید
شاید عروس دریایی
شاید عروس دریایی