سیاوش – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 12) -کتاب رنگ آمیزی

5,000 تومان

پسر کیکاووس شاه بود. از نوجوانی نزد رستم بزرگ شده بود و رستم اورا مثل فرزند خودش دوست داشت. سیاوش هم پهلوان بود و هم دانا و پاک سرشت. در کنار همۀ این‌ها، چهرۀ زیبایی هم داشت…..
این کتاب جهت رنگ آمیزی برای کودکان تهیه شده است. نویسنده سعی کرده با توضیحات ساده و کوتاه در مورد افراسیاب پادشاه توران زمین، فضای ذهنی کودکان را با این شخصیت آشنا کند.

تموم شد :(

افراسیاب - مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 2) -کتاب رنگ آمیزی
سیاوش – مجموعه قهرمانان شاهنامه (جلد 12) -کتاب رنگ آمیزی

تموم شد :(